;

Elstöd

Regeringen har beslutat att betala ut ett elstöd till privatpersoner. Det betalas ut från 20 februari 2023 via Försäkringskassan. Einar Mattsson är ett företag och får därför inget stöd. Kontakta Försäkringskassan om du har frågor.

lampa 2.jpg

Olika sätt att betala el

Som boende i en fastighet som förvaltas av Einar Mattsson betalar du din el på tre olika sätt:

  1. Du är en privatperson med ett eget elnätsavtal.
  2. Fastighetsägaren äger elnätsavtalet och debiterar dig för elen.
  3. Elen ingår i din hyra.
Du är en privatperson med ett eget elnätsavtal

Den första gruppen får sitt stöd direkt av Försäkringskassan.

Fastighetsägaren äger elnätsavtalet och debiterar dig för elen

Nu väntar vi på att regeringen ska fatta beslut om att betala ut stöd till företag som Einar Mattsson. Om det sker kommer de hyresgäster som vi vidaredebiterar för elen att få del av stödet.

Elen ingår i din hyra

Om el ingår i din hyra får du ingen utbetalning eftersom Einar Mattsson stått för den dyrare elen utan att ta extra betalt från dig, även om företag får elstöd.

Titta på din hyresavi eller ditt inbetalningskort för att se om elen vidaredebiteras eller ingår.

Vanliga frågor

Einar Mattsson är ett företag. Regeringen har inte fattat beslut om elstöd till företag.  Om regeringen fattar ett sådant beslut avser vi att skicka vidare elstödet till de hyresgäster/boende som vi debiterar för elen. Om elen ingår i din hyra kommer vi inte skicka vidare elstödet.

Det ser du på dina hyresavier/inbetalningskort.

Därför att Einar Mattsson stått för den högre elkostnaden utan att skicka vidare kostnaden till hyresgästerna.

Det finns inga beslut om att betala ut stöd till företag än. Einar Mattsson som är ett företag har därför inte fått stöd. Om vi debiterar ditt företag avser vi att skicka vidare stödet, när det väl finns ett beslut och utbetalade pengar. Men oftast har du som företag ett eget avtal och får då pengarna direkt från staten.

Från och med 6 mars till 17 april kan elintensiva företag söka stöd från Energimyndigheten. Einar Mattsson är inte ett elintensivt företag och kan därför inte söka detta bidrag. 

Regeringen kommer att fatta beslut om stöd till företag senare i vår. När vi vet hur stödet kommer att se ut kommer vi att fatta beslut om vår hantering. 

Det beslutar regeringen om. Håll utkik på deras hemsida för information.

Läs mer här

På Försäkringskassans hemsida kan du läsa mer om utbetalning till privatpersoner. Det är dem du kontaktar om du har några frågor om stödet. Einar Mattsson som är ett företag får inget stöd nu.
https://www.forsakringskassan.se/privatperson/utbetalning-av-elstod 

Här kan du läsa mer om elstödet på Regeringens hemsida.
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/energikrisen/elstod-hushall/

Fråga oss