Ansökan om hyresnedsättning för lokalhyresgäster

Med anledning av Corona-viruset tar Einar Mattsson Fastighetsförvaltning emot ansökningar om hyresnedsättning från lokalhyresgäster i utsatta branscher. Möjligheten omfattar de branscher som innefattas av det statliga hyresstödet.

Regeringens stödpaket bygger på att en överenskommelse med fastighetsägaren om hyresnedsättning nås. Bedömning görs utifrån inskickade ansökningshandlingar och en inskickad ansökan är inte någon garanti för att hyresnedsättning beviljas.

För att vi ska få rätt förutsättningar att göra en bedömning av er förfrågan behöver ni inkomma med underlag till oss enligt vår beskrivning nedan.

För att bli aktuell för stöd behöver verksamheten uppfylla de krav som ställs i SFS 2020:237. Läs mer på svenskforfattningssamling.se

Din ansökan ska innehålla
  • Undertecknade årsredovisningar för de tre senaste åren. Upprättas inte årsredovisning i bolaget skickar ni istället balans- och resultatrapporter.
  • Beskrivning av hur planerar ni att disponera fjolårets resultat om det inte framgår av årsredovisningen?
  • Beskrivning av de kostnadsreducerande åtgärder som ni har genomfört samt eventuella underlag som styrker dessa.
  • Beskrivning över de försök som ni gjort för att ställa om verksamheten samt eventuella underlag som styrker dessa.
  • Prognos och/eller plan som ni har för att hantera en kris som kan pågå under kvartal 2, 3 och 4 2020.
  • Stöd som ni sökt och/eller erhållit, t ex om ni lämnat nya preliminära skattedeklarationer, tagit del av sänkta arbetsgivaravgifter samt ansökt om anstånd med att betala mervärdesskatt i enlighet med de åtgärder som regeringen, tillsammans med skatteverket har kommunicerat.
Blankett för ansökan

Vänligen fyll i uppgifter i blanketten och bifoga efterfrågade dokument.

Er ansökan skickas till info@einarmattsson.se.

För verksamheter som omfattas av SNI-kod 452, 772, 74.201, 77.110, 85.510, 85.522, 85.530 och 96.012 är ansökningsperioden förlängd till 15 juli 2020.

För övriga har dock ansökningsperioden gått ut

2020-06-30
Håll avstånd, håll ut, rädda liv
Vi ber dig som har ett ärende att inte besöka oss eller ta emot besök från oss om du har hosta, feber, snuva eller ont i kroppen. Kontakta oss istället via telefon, mejl eller felanmälan.

Vi på Einar Mattsson gör allt för att du som kund ska känna dig trygg med oss. Våra kunder och medarbetares säkerhet har därför högsta prioritet. Vi följer löpande utvecklingen av situationen med anledning av Coronaviruset/Covid-19  och anpassar våra arbetsmetoder därefter.  Läs mer.
Fråga oss