Fastighetsdrift

Vi arbetar förebyggande för att hålla fastigheten i ett gott skick och för att optimera driften. Vårt dagliga arbete i fastigheten gör att vi upptäcker avvikelser så att vi kan hantera och åtgärda innan de orsakar större problem.

  • Vi genomför regelbunden tillsyn av byggnad, mark och installationer i syfte att upptäcka åtgärdsbehov och eventuella säkerhetsbrister.
  • Vi genomför felavhjälpande underhåll i lägenhet och allmänna utrymmen. Boende har tillgång till vår fastighetsjour dygnet runt.
  • Vår utemiljögrupp sköter marken som ingår i fastigheten. De städar, klipper gräs, tar hand om rabatter, buskar och träd, samt visst vinterunderhåll

Tillsyn av fastighet

Vi genomför regelbunden tillsyn av byggnad, mark och installationer i syfte att upptäcka åtgärdsbehov och eventuella säkerhetsbrister.

Skötsel av utemiljön

Vi har en särskild utemiljögrupp som städar, klipper gräs, tar hand om rabatter,
buskar och träd. Du kan också beställa utemiljöprojekt, vårt blomsterprogram och julgranar.

Långsiktiga affärsrelationer

Ett gott samarbete

Våra verksamheter bygger på långsiktiga affärsrelationer. Det är viktigt för oss att du får en personlig förvaltning där vår personal är tillgängliga för dina frågor och utmaningar. När vi skriver avtal med dig får du ett dedikerat team. Förvaltaren sammanställer förvaltningsrapporter och rapporterar regelbundet utifrån avtal. Därmed får du god insyn i ekonomin och fastighetens underhållsbehov.

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer om våra förvaltningstjänster.

Fråga oss