VD till Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

Vi är en stark aktör i alla konjunkturer och erbjuder dig en arbetsplats där du får tillgång till koncernens breda och djupa kunskaper. Du kommer till ett långsiktigt familjeägt bolag med rötterna i en entreprenörskultur som värdesätter din omtänksamhet, din framåtanda och ditt engagemang.Rollen

Som VD för Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB har du ansvar för att uppnå målen i affärsplanen, resultat och personalansvar för ditt ledningsteam. Du rapporterar till vd för koncernen, är medlem av koncernledningen, och har ett nära samarbete med övriga bolag inom Einar Mattsson-koncernen och stabsfunktionerna i moderbolaget.

Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du får tillgång till koncernens breda och djupa kunskap med stora möjligheter att sätta din egen prägel på ditt arbete och din utveckling. Du kommer till ett långsiktigt familjeägt bolag med rötterna i en entreprenörskultur som värdesätter din omtänksamhet, framåtanda och ditt engagemang. Efter drygt 80 år kan vi säga att vi är en stark aktör i alla konjunkturer. 

Förvaltningsbolaget erbjuder tillgång att arbeta med en bred grupp av kunder. Vi förvaltar totalt 15 000 bostäder åt olika aktörer varav 5500 är våra egna som fungerar som referensobjekt för externa kunder.

Övergripande ansvarsområden

• Utveckla bolagets affärer
• Kvalitetssäkra leveransen
• Ansvara för bolagets affärsplan och ledningssystem
• Utveckling av medarbetare, kompetensförsörjning och organisatoriska frågor
• Förvalta och utveckla kontakter med andra fastighetsägare och potentiella kunder

Din bakgrund och dina förmågor
Vi söker dig med gedigen ledarerfarenhet från en större organisation, där du lett andra chefer. Du är civilingenjör eller civilekonom i botten och har erfarenhet från fastighetsbranschen eller från annan verksamhet med liknande affärsmodell, som debiterar tid och säljer servicerelaterade tjänster. Din ledarstil kännetecknas av lyhördhet för ditt team och din förmåga att göra korrekta analyser och styra utifrån kompetens.

Dina drivkrafter
Det som motiverar dig är att genom ditt ledarskap och ditt ledningsteam få din organisation att fungera väl. Du är road av kvalitet, verksamhetsutveckling och av att inspirera i affären. Du tar ett helhetsansvar och trivs i en verksamhet där det händer saker och där du ställs inför nya utmaningar. Du har ett tekniskt intresse och vill alltid ligga i framkant.

Söka tjänsten
I denna rekrytering samarbetar Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB med Jurek Rekrytering & Bemanning som hanterar ansökningar löpande.
Vid frågor om tjänsten kontakta Ylva Ottosson, Senior Rekryteringskonsult, 0733-91 41 08 eller skicka e-post till ylva.ottosson@jurek.se

Välkommen med din ansökan!

Om oss

Våra värderingar

För oss är innovation, hållbarhet och ett personligt bemötande viktigt för att vi ska kunna förverkliga våra långsiktiga mål. 

Om oss

Koncernen

Den familjeägda koncernen består av flera olika bolag som utvecklar, bygger, äger och förvaltar fastigheter, samt ett som investerar i värdepapper och andra verksamheter. 

Fråga oss