Avfall och sophantering

Det är viktigt att avfall från verksamheten tas om hand på rätt sätt. På hyresavtalet framgår vad som gäller för sophantering i lokalen som du hyr.

Som lokalhyresgäst tecknar du själv avtal med ett företag som hämtar både hushållssopor och grovsopor. Av Stockholm Vatten och Avfall kan du få information om vilka företag som hämtar sopor i ditt område.

I vissa fall ingår hämtning av hushållssopor i ditt hyresavtal. Se ditt hyresavtal vad som gäller för din lokal.

 

Fråga oss