Nyheter / 2024 / Einar Mattsson fastighetsförvaltning får höga betyg av sina förvaltningskunder
2024-05-22

Einar Mattsson fastighetsförvaltning får höga betyg av sina förvaltningskunder

Einar Mattsson Fastighetsförvaltnings AB har nyligen genomfört 2024 års kundundersökning där NKI-värdet ökar från 73 till 78. Även NPS, ett balansmått avseende rekommendation, ökar till +57. Snittet för NPS i fastighetsbranschen är +6. Det goda betyget beror bland annat på en stabil grundleverans, kompetenta och engagerade medarbetare samt kommunikation och samarbete. Hela 62 procent av kunderna har givit så höga betyg att de klassas som ambassadörer.

einar mattsson höga betyg av kunder.jpgMagnus Molin och Emma Beck-Friis, Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB.Foto: Erika Norell/Einar Mattsson

– Sammantaget får vi goda betyg med en NPS på +57, att jämföra med branschsnitt på +6. Bilden förstärks av en ökning i NKI från 73 till 78. Jag är väldigt stolt över alla insatser kollegorna gör för att stärka kundernas fastighetsaffär. Vi får god utväxling av vår långa erfarenhet och storlek som fastighetsförvaltare. Nu ser vi fram emot att få utvecklas ytterligare i samarbete med våra förvaltningskunder, säger Magnus Molin, vd för Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB.

– Det är en viktig undersökning för oss på Einar Mattsson fastighetsförvaltning som ligger till grund för fortsatt utveckling av våra tjänster. Avseende kompetens- och affärsmässighet, samarbete och kommunikation får vi höga betyg. Det vi behöver fortsätta utveckla är proaktivitet i energierbjudandet och i underhållsfrågorna. Därför passar det bra att vi bland annat skalat upp vår energigrupp, avslutar Emma Beck-Friis, affärs- och verksamhetsutvecklare på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB.

Om kundundersökningen

Kundundersökningen genomförs varje år och är en totalundersökning som genomförs med en kombination av telefon- och webbintervjuer av en extern aktör. Målet är den insamlade feedbacken också ska kunna ge värdeskapande input till EMFF:s kommande leveranser och tjänsteutbud.

Fråga oss