;

Hållbarhet

Genom att hushålla med resurser skapar Einar Mattsson förutsättningar för hållbara livsmiljöer, nu och för framtiden.” Det är visionen för vårt hållbarhetsarbete i alla tre dimensioner; miljö, social och ekonomisk hållbarhet.

Se vår värdekedja

Miljö och klimat

Vi på Einar Mattsson vill aktivt bidra till att motverka orsakerna till klimatförändringarna och utvecklar därför vår verksamhet för att minska utsläppen och vår påverkan på klimatet. Men vi arbetar även med andra kritiska frågor, såsom effektivt nyttjande av resurser, klimatanpassning, ekosystemtjänster och hållbara materialval. 

Social hållbarhet

Einar Mattsson har en vilja att på riktigt göra skillnad för människors trivsel, trygghet och möjligheter att utvecklas. Vårt fokus inom social hållbarhet har vår roll som arbetsgivare och vår roll i samhället som utgångspunkter. Grunden är en öppen och affärsmässig företagskultur

Einar Mattsson får Miljöbyggnad Silver för kvarteret Hjulmakaren

Stockholms största privata fastighetsägare, familjekoncernen Einar Mattsson, bygger både bostadsrätter och hyresrätter enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. De nyproducerade hyresrätterna och bostadsrätterna som koncernen projekterat och byggt i Rissne, Sundbyberg, har nu erhållit betyget Silver.

Läs hela nyheten

Lyckad renovering och fint återbruk på Lilla Essingen

Nu pågår återflytt efter renoveringen i Einar Mattssons hus på Disponentgatan 3, i kvarteret Luxlampan 5 på Lilla Essingen. Renoveringen har pågått i tio månader. Huset är nu som nytt.

Läs hela nyheten

Samarbeten för utveckling

Einar Mattsson är medlem i ett flertal organisationer. För att kunna lösa komplicerade utmaningar finns det ett stort värde i samarbeten, dialog och utbyte av kunskap. 

Fråga oss