Vi äger, förvaltar, utvecklar och bygger bostäder i Stockholm

Pågående nyproduktion

Fråga oss

- Får man hyra ut i andrahand?

Boende

Hjälp oss att spara energi

Det är enkelt att spara energi. Släck lampan när du lämnar rummet, ha lock på kastrullen och stäng av stand-by-läge.

Lokaler

Ny hyra för lokalhyresgäster

De flesta hyresavtal för lokaler har en indexklausul så att hyran regleras enligt konsumentprisindex. Läs om indexuppräkningen av lokalhyror för 2023.

Fråga oss