Året då vi gick mot strömmen

2023 blev ett år med dystra rubriker. För oss på Einar Mattsson blev det ändå ett år fyllt av positiv kraft. Vi renoverade och byggde nytt. Vi vidareutvecklade oss och rekryterade nya medarbetare. Vi hittade hem till bostadskunderna trots en svår marknad. En sak vet vi alldeles säkert. Det vi planterade i år kommer att bidra till en mer hållbar framtid. En tid som vi ser fram emot.

Välkommen till Einar Mattssons årsberättelse och hållbarhetsredovisning 2023!

Vi har förberett oss väl och kan rikta energin framåt

För inte länge sedan drabbades världen av en pandemi. Den kunde vårt samhälle till sist hantera. Dessvärre blev lugnet kortvarigt och 2023 får nog kallas krisernas år. Trots det kunde Einar Mattsson driva framåt och fortsätta skriva nya kapitel i stadens och koncernens historia.

Läs mer

Samhörighet är grunden för trygghet

Att aktivt arbeta för människors upplevelse av trygghet är en självklar del av Einar Mattssons långsiktiga förvaltning. Möt tre medarbetare med olika roller men samma drivkraft – att främja trygghet och säkerhet i människors vardag och arbetsliv.

Läs mer

Kvarteren där urban livsstil möter mänsklig värme

2023 blev året då byggen tystnade. Projekt pausades och investeringar sköts på framtiden. Det fanns dock ett projekt som gick mot strömmen – trots komplexa byggutmaningar, rekordhöga materialpriser och en till synes omöjlig marknad. Välkommen till Lokstallarna, Einar Mattssons fjärde projekt i Hagastaden.

Läs mer

2 229 Mkr

Omsättning 2023

56 606 Mkr

Det sammanlagda värdet på fastigheter som förvaltas av Einar Mattsson

1 411

Bostadsbyggrätter ingår i projektportföljen (december 2023)

441

Nya bostäder var under produktion i december 2023.

13 901

Antal lägenheter vi förvaltar

19 581 Mkr

Uppgår marknadsvärdet till för hela EM-sfärens fastigheter.

Inledning

2023 blev ett år med dystra rubriker. För oss på Einar Mattsson blev det ändå ett år fyllt av positiv kraft. Vi renoverade och byggde nytt. Vi vidareutvecklade oss och rekryterade nya medarbetare. Vi hittade hem till bostadskunderna trots en svår marknad. En sak vet vi alldeles säkert. Det vi planterade i år kommer att bidra till en mer hållbar framtid. En tid som vi ser fram emot.

Året då vi gick mot strömmen

Vår vision är att nästa kapitel ska bli det bästa i Einar Mattssons och stadens historia. 2023 fortsatte vi på den vägen. Bläddra vidare och följ med till vårt pågående projekt i Stockholms nya stadsdel, Hagastaden. Ett fint exempel på hur lyckat det kan bli när många aktörer arbetar mot samma mål, tillsammans.

Koncern och finans

Att bygga en stabil ekonomi är som att bygga ett hus. Genom att redan från grunden tänka långsiktigt och visa omtanke om framtida generationer, skapar vi förutsättningar för kontinuerliga investeringar i bostäder som bidrar till ett enklare liv för fler.

Hållbarhetsredovisning

Långsiktighet har varit vår ledstjärna ända sedan byggmästaren Einar Mattsson grundade företaget 1935. Vårt hållbarhetsarbete bygger på långsiktighet och ambitionen att effektivt hantera våra begränsade resurser. För miljön och klimatet, människor och samhälle och på en trygg och stabil ekonomisk grund. Välkommen till Einar Mattssons Hållbarhetsredovisning 2023.

Fastighetsbestånd och projektportfölj

Vi vill att många ska ha möjlighet att bo trivsamt och tryggt. Därför var det med stor glädje vi överlämnade nycklarna till de första hyresgästerna i fina nybyggda Persikan på Östra Södermalm i slutet av 2023. Lika roligt var det att projekten Elddonet och Lokstallarna attraherade så många bostadsrättskunder. Lycka till i era nya hem!

De små framstegen ger oss energi att röra oss framåt

Fastighetsägarens vardag är i snabb förändring. Nya frågor och utmaningar tillkommer ständigt men också nya möjligheter och insikter. Martin Fors, Einar Mattssons fastighetschef, summerar förvaltningsåret 2023 och tar sikte mot framtiden.

EM_verktygslådan_animation.gif

Fråga oss