Vi bygger bostadsrätter

Långsiktighet är ett av våra signum. Från små detaljer till intryck i hela kvarter. Just nu har vi flera pågående nybyggnationer av bostadsrätter.

En trygg bostadsaffär

Hög kvalitet

En nyproducerad bostad från Einar Mattsson håller alltid hög kvalitet. Vi har valt material och utrustning med omsorg, vilket resulterar i en hög standard jämfört med vanliga hyreslägenheter. Vare sig en bostad ska säljas via en bostadsrättsförening eller hyras ut av Einar Mattsson är det ingen skillnad på kvaliteten.

Fem års garanti

Du har rätt att förvänta dig att en bostad från Einar Mattsson håller en hög kvalitet. Därför kan vi lämna en garanti på totalt 5 år. Efter slutbesiktning gör vi en uppföljning efter 2 år för att hitta och åtgärda eventuella garantifel.

Miljösmart hus

Einar Mattsson är medlem i Sweden Green Building Council. Föreningen driver ett miljöcertifieringssystem där en nyproducerad byggnad kan få betyget Brons, Silver eller Guld. Vi strävar alltid efter guld.

Energikoll

Du som vill minska kostnader & miljöbelastning ska ha lätt att följa energiförbrukningen. Därför har Einar Mattsons lägenheter individuell mätning av el- och vattenförbrukning. Du kan enkelt följa din förbrukning med appen ”EM-Energikollen” till din smartphone.

Så här går det till

Intresseanmälan

Intresseanmälan fylls i på webbplatsen på respektive projektsida. Det är alltid rekommenderat att anmäla sitt intresse till projekten då detta innebär att du får viktig information om projektet skickad till din mail. Du riskerar därmed inte att missa någon viktig information som till exempel försäljningsstart. 

Säljstart

Vi kommunicerar säljstarten via e-post till dem som anmält sitt intresse för projektet. All information finns även tillgänglig på respektive projektsida innan första säljstarten.

Själva säljstarten sker digitalt.

Bokningsavtal

Inom en vecka från att bokningsavtal har tecknats ska en bokningsavgift om 50 000 kr erläggas för dess giltighet. Bokningsavgiften är en del av den totala insatsen. Bokningen syftar till att parterna ska teckna förhandsavtal avseende bostadsrättsupplåtelse och därefter upplåtelseavtal avseende bostadsrätt. Observera att du inte får sälja din lägenhet innan du själv har tillträtt den.

Förhandsavtal

Detta avtal tecknas innan lägenheten är färdigställd och innebär att föreningen reserverar lägenheten till dig. Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. I samband med tecknandet ska en förskottsbetalning om 50 000 kr betalas: även denna summa är en del av den totala insatsen. Om Einar Mattsson mot förmodan beslutar att inte genomföra projektet kommer hela förskottsbetalningen att återbetalas.

Årsavgifterna som redovisas baseras på bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl, som är granskad och godkänd av intygsgivare utsedda av Boverket. När förhandsavtal har tecknats och förskottsbetalningen är inbetald kommer din lägenhet att markeras som såld på projekthemsidan.

Upplåtelseavtal

Du får en kallelse från ansvarig mäklare när upplåtelseavtal ska tecknas. Då har föreningens ekonomiska plan blivit granskad och registrerad hos bolagsverket och föreningen erhållit alla nödvändiga tillstånd. Föreningen kommer i samband med detta att pröva om du och eventuella andra medköpare kan godtas som medlemmar i föreningen. Vid avtalstecknandet upptas du och dina medköpare som medlem i föreningen.

Inflyttning

I samband med tecknande av upplåtelseavtalet så får du slutgiltig information angående din inflyttning. Inför inflyttningen ska resterande del av insatsen betalas. De tidigare delbetalningarna räknas av från insatsen. Mer information om inflyttning och betalning skickas ut i god tid innan. I samband med inflyttning får du den digitala boendepärmen med de drift- och skötselinstruktioner som du som boende behöver till din bostad. I boendepärmen ska all information du som boende kan behöva finnas samlad.

Besiktning och garanti

Inför inflyttningen kommer en oberoende besiktningsman att besiktiga entreprenaden mellan bostadsrättsföreningen och Einar Mattsson för att kontrollera utförda arbeten. Du som köpt en lägenhet av föreningen kommer att få möjlighet att vara med och lämna synpunkter vid ett besiktningstillfälle innan inflyttning och vid behov en uppföljande besiktning cirka två månader efter inflyttningen. Kvalitetsansvarig enligt plan- och bygglagen kommer att delta när besiktningsmannen beslutar om godkännande av entreprenaden.

En uppföljning sker även cirka 2 år efter godkänd slutbesiktning, då eventuella garantifel som uppträtt under garantitiden noteras för att därefter åtgärdas. Einar Mattsson erbjuder ytterligare 3 års garanti, alltså totalt 5 år till dig som kund.

Vi vill att du ska känna dig trygg med ditt bostadsköp och med den kvalitet vi levererar i våra nya hem.

Villkor i övrigt

Övriga villkor kommer att framgå av förhandsavtalet, upplåtelseavtalet och av andra handlingar såsom bostadsrättsföreningens stadgar, kostnadskalkyl och ekonomisk plan.

Du kan endast ha en aktiv lägenhetsaffär åt gången med Einar Mattsson.

Fråga oss