Historia utkast

1927 lämnade bondsonen Einar Mattsson sitt familjehem på Väddö för att ta anställning som snickare i Stockholm. Han tar ångbåten Östhammar II till Stockholm, med sig hade han sina bara händer och en egenhändigt hopsnickrad verktygslåda.

Idag är Einar Mattsson ett stabilt familjeföretag som genomgått två generationsskiften. Men Einar Mattssons namn lever vidare i allra högsta grad. Både genom historierna om den omtänksamme och engagerade byggmästaren och som ett starkt och respekterat varumärke.

Över tid har Einar Mattsson arbetat med att bygga upp ett eget fastighetsbestånd med hyresrätter. Dessa förvaltar vi själva. Vi har även byggt bostäder åt andra byggherrar och utvecklat och uppfört bostadsrätter.

Text

Lorem ipsum set dolor etecetera

Läs mer om Einar Mattsson koncernen idag

1930-talet

Byggnadsfirman Einar Mattsson registrerades 1935.

Den första markanvisningen erhålls från staden i södra Ängby.

1940 talet

Ett antal villor by​ggs och tillsammans med lillebror John byggs det första flerbostadshuset på entreprenad i Hägerstensåsen.

1950-talet

Expansion

Kvarteret Hoppdomaren i Västertorp byggs 1950 och blir den första fastigheten som byggs för egen förvaltning. Stockholm växer, Tunnelbanan byggs. Einar Mattsson genomför cirka 20 projekt varav flertalet är hyresrätter för egen förvaltning. Under decenniet behålls tio fastigheter. 

1960-talet

Fortsatt expansion

Einar Mattsson har cirka 150 byggarbetare sysselsatta och bygg-boom råder. EM:s största projekt i Vårberg färdigställs 1968. Huvudkontoret flyttar från Kungsgatan till Krukmakargatan 16 på Södermalm.

Stockholm fortsätter växa, Einar Mattsson genomför cirka 20 projekt varav flertalet är hyresrätter för egen förvaltning. Projekten görs på såväl råmark som på rivningshus.

Rekordårens byggande påbörjas, år 1965-75. En miljon bostäder ska byggas på 10 år. Tunnelbanan byggs ut.

Artikel om byggboomen under 50-, 60- 70-tal med Einar beskrivs av Affärsvärlden

1970-talet

Energikrisen i landet påverkar hela byggbranschen och trots det bygger Fastighets AB Stadshus upp kvarteret Åvinge i Tensta. 

Stockholm fortsätter växa, Einar Mattsson genomför ca 16 projekt, uteslutande hyresrätter för egen förvaltning. Andelen projekt med renovering eller ombyggnad ökar.

Låg byggverksamhet, och få nybyggen. Tunnelbanan byggs ut.

Ny organisation 1976

Bygg och förvaltningsverksamheten läggs i Einar Mattsson Byggnads AB. Fastigheterna blir kvar i Einar Mattssons enskilda firma.

1980-talet

Ny strategi

Tilldelning av byggrätter till privata byggherrar minskas kraftigt. Den nya strategin blir att förvärva befintliga bostadsfastigheter och genomföra renovering och ombyggnad.

I brist på markanvisningar köper företaget Einar Mattsson omoderna äldre hus som byggs om och renoveras. 21 innerstadsfastigheter förvärvas och renoveras.

Under andra hälften av 80 talet gick vi in i en intensiv nybyggnation. Kv Pagen, Magistern, Fatburrsjön. Trädskolan och Ruddammen påbörjas.

Jubileum 1985

Einar Mattsson firar 50 år. Boken ”Einar Mattsson byggmästare” ges ut. En stor jubileumsfest hålls på Grand Hotel.

Generationsskifte 1986

Einar Mattsson lämnar över ägandet i Einar Mattsson Byggnads AB till dottern Marianne och hennes man Ristjan Ränk samt Einars systerson.

1988 flyttar huvudkontoret in i kvarteret Magistern på Torkel Knutssonsgatan 37 på Södermalm.

Utveckling 1989

Einar Mattsson färdigställer nyproducerade hyresrätter i den nya stadsdelen Södra Station.

1990-talet

I kvarteret Nektarinen uppförs det första bostadsrättsprojektet i egen regi. Trädskolan, Ruddammen och Fatburssjön färdigställs.

I fastighetskrisens spår köps fastigheter och markanvisningar tas över. På detta sätt tillkommer exempelvis kv Roten och kv Oxkärran som EM färdigställer 1996. De första bostäderna som byggts i Stockholm city sedan Klarakvarteren revs.

Företagets första PC köps in. Första mejlet skickas och kontoret datoriseras. I slutet av 90-talet publiceras EM:s första webbplats.  ​​​​​​​​​​​​​​

2000-talet

Generationsskifte

2001 avlider Einar Mattsson 97 år gammal.

I arvskiftet efter Einar Mattsson tas beslutet om ett fortsatt gemensamt ägande fördelat mellan generation II och III. Marianne Ränk och barnen Kristina, Anders och Stefan Ränk blir delägare i det nybildade koncernbolaget Einar Mattsson AB. Fastigheterna övergår till dotterbolaget Einar Mattsson Fastighets AB. Bygg- och förvaltningsverksamheten blir kvar i dotterbolaget Einar Mattsson Byggnads AB.

Företaget expanderar kraftigt och flyttar 2009 in i lokalerna på Rosenlundsgatan 58. 

1200 lägenheter i Hjulsta förvärvas från Svenska Bostäder. Koncernens omsättning överstiger 1 miljard kronor.

Einar Mattsson påbörjar byggnation av Einar Mattssons första bostadsrätter som byggherre i nya stadsdelen Hammarby Sjöstad, Södermalm.

Fastighetstidningen utser 2002 Einar Mattsson till "Årets Fastighetsägare".

2004 är året då Einar Mattsson skulle ha fyllt 100 år. Hans livshistoria summeras genom boken Byggmästarens resa samt en film.

2010-talet

Jubileum
Jubileum

2010 Einar Mattsson firar 75 år. Företaget genomför ett stort jubileumsevent på Cirkus, Djurgården. En stor jubileumsfest genomförs för alla företagets medarbetare på Stadshuset.

2015 firas 80 år I samband med detta hålls en jubileumsvernissage då företagets konstsamling visas för första gången.

Omorganisation

EM-gruppen skapas. 2015 genomförs det tredje generationsskiftet i Einar Mattsson. Marianne Ränk lämnar över sin ägarandel till barnen Kristina, Anders och Stefan Ränk, tredje generationens ägare.

Einar Mattsson är med och bygger upp nya områden i Stockholm. Annedal, Kungsholmsstrand, Barkarbystaden och Norra Djurgårddsstaden och Hagastaden samt den nya stadsdelen Västra Kungsholmen. Bland annat byggs kv Gladan på Kungsholmen och Vattenfalls gamla kontor i Råcksta byggs om till lägenheter.

Schönborghusets renovering avslutas och nomineras till "Årets ROT-pris" av Stockholms Byggnadsmästarförening.

Motorcykelmodellen (Harley Davidson) som Einar åkte omkring på mellan sina byggen flyttade in i huvudkontorets entré 2014.

Nästa kapitel skrivs för fullt och ska bli det bästa i Einar Mattssons och stadens historia.

Fastigheter och projekt

1930-talet

 

Fastigheter/projekt

Privatvillor

Scenen 2, första villan i Södra Ängby
Scenen 20, Villa, Södra Ängby
Kolet 12, Villa, Södra Ängby
Amatören 10, Villa, Södra Ängby
Regissören, Villa, Södra Ängby
Förspelet 8, Villa, Södra Ängby
Stumfilmen 9, Småstuga för eget bruk, Ängby
Klotet 6, Villa, Ålsten

 

 

1940-talet

Privatvillor

Fjäderbollen 3, Villa, Ålsten
Varpan1, Villa, Ålsten
Varpan 4, Villa , Ålsten
Skyddsrum, Ulvsunda
Tillbringaren 10 Villa, Nockebyhov
Hästskon Ö 1, Villa, Långängen
Hästskon Ö 2, Villa, Långängen
Klövergärdet 4, Villa, Långängen
Sädesgärdet 8, Villa, Johan Baners väg 25
Häggen 17, Villa, Enebyberg
Självstarten 3, Tvåfamiljsvilla, Örby
Björken 4, Villa, Stocksund
Stoppnålen 12, Villaombyggnad, Smedslätten

Hyresrätter

Kvittensen 3, Första hyreshuset, Hägersten
Hypoteket 1, Hyreshus i tre våningar, Hägersten
Hypoteket 3, Hyreshus i tre våningar, Hägersten
Gradhyveln 3, Hyreshus i fyra våningar, Gubbängen
Åskmolnet 1, Hyreshus i fyra våningar, Björkhagen

Externa entreprenader

Örsleven silverpärlan, Radhus på entreprenad åt småhusbyrån, Norra Ängby

Privatvillor

Aspen, Villa, Stocksund
Gubbkärret 4, Villa till egen bostad, Nockebyhov

Hyresrätter

Hoppdomaren 2, Hyreshus, Västertorp
Isjakten 1, Hyreshus, Västertorp
Ovanlädret, Hyreshus på entreprenad, Solberga
Landsfogden 4,6, Hyreshus, Bagarmossen
Rotemannen 2, Hyreshus på entreprenad, Bagarmossen
Kansliskrivaren 6, Punkthus, Bagarmossen
Brukslaven 1, Hyreshus, Högdalen
Bruksbäraren 3, Hyreshus, Högdalen
Vestibulen 3, Hyreshus, Högdalen
Liden 12, Hyreshus, Sundbyberg
Grönsö 2, Hyreshus, Farsta
Bjurbäcken 6, Hyreshus, Rågsved
Trycklåset 1, Hyreshus, Rågsved
Filialen 1, Hyreshus, Råcksta

Bostadsrätter

Betslet 1, Bostadsrätter, Danderyd
Sadeln 4, Bostadsrätter, Danderyd

Externa entreprenader

Ovanlädret 34, Affärscentrum, Solberga
Kvarnhagen 1, Totalentreprenad åt Stockholms Stad, Hässelby
Låsgången, Affärshus, Rågsved

Privatvillor

Legenden, Diakonen, Radhus, Sköndal

Hyresrätter

Pelarbacken Mindre 20-22, Hyreshus, Södermalm
Dymmelveckan 3, Hyreshus, Sköndal
Kometen 3, Hyreshus, Norrmalm
Kattan Större 4, Hyreshus, Södermalm
Forellen 6, Hyreshus, Huddinge
Råttan 13, Hyreshus, Södermalm
Bergskammen, Radhus, Segeltorp
Fatbursholmen 27, Hyreshus, Södermalm
Geten 27, Hyreshus, Norrmalm
Ladan 2, Traktorn 1, Hyreshus, Flemingsberg
Ugnen 15, Hyreshus, Vasastaden
Hållsätra 6, Hyreshus, Sätra
Hållsätra 2, Hyreshus, Sätra
Gubben Noak, Hyreshus, Axelsberg
Geten 22, Hyreshus, Norrmalm
Ängs-Rönn- och Bodholmen, Hyreshus, Vårberg
Kvadraten 32, Hyreshus, Södermalm

Ombyggnadsprojekt

Tor 8, Den första ombyggnaden, Vasasaden
Lagern 6, Ombyggnadsentreprenad, City

Externa entreprenader

Löparen 3, Entreprenad, Trångsund

Privatvillor

Joakim 1-24, Radhus, Hägersten

Hyresrätter

Åvinge 2, Hyreshus, Tensta
Gullvivan 9, Hyreshus, Norrmalm
Bergsgruvan Större 52, Ny- och ombyggnad, Södermalm
Bonden Större 43, Hyreshus, Södermalm
Kanan 1, Hyreshus, Sundbyberg
Harven 3, Hyreshus, Södermalm
Nybygget 13, Hyreshus, Södermalm
Schultz 13, Hyreshus, Södermalm
Pahl 11, Hyreshus, Södermalm
Uven Större 6, Hyreshus, Södermalm

Ombyggnadsprojekt

Harvpinnen 18, Ombyggnad, Södermalm
Bondetorpet 21, Ombyggnad, Södermalm
Nybygget 14, Ombyggnad, Södermalm
Draken 17, Ombyggnad, Södermalm
Kungsbacken 6, Ombyggnad, Norrmalm

Hyresrätter

Pagen 16, Hyreshus, Kungsholmen
Magistern 2, Hyreshus, Södermalm
Fatburssjön 7, Hyreshus, Södermalm

Ombyggnadsprojekt

Kamelian 27, Ombyggnad, Vasastaden
Trasten 17, Ombyggnad, Östermalm
Båtsmannen Större 21, Ombyggnads-entreprenad, Södermalm
Gjutaren 13, Ombyggnad, Vasastaden
Båtsmannen Större 26, Ombyggnad, Södermalm
Luxlampan 5, Ombyggnad, Södermalm
Rudan Större 12, Ombyggnad, Södermalm
Bondetorpet 25, Ombyggnad, Södermalm
Oljan 20, Ombyggnad, Södermalm
Timmermannen 30, Ombyggnad, Södermalm
Luxlampan 7, Ombyggnad, Lilla Essingen
Oljan 19, Ombyggnad, Södermalm
Sleipner 5, Ombyggnad, Vasastaden
Timmermannen 28, Ombyggnad, Södermalm
Fabriken 5, Ombyggnad, Södermalm
Andromeda, Ombyggnads-entreprenad, Gamla Stan
Kvadraten 31, Ombyggnad, Södermalm
Luxlampan 4, Ombyggnad, Lilla Essingen
Signalen 11, Ombyggnad, Södermalm
Härolden 49, Ombyggnad, Kungsholmen
Oljan 29, Ombyggnad, Södermalm
Ässjan 4, Ombyggnad, Vasastan

Hyresrätter

Trädskolan 3, Hyreshus, Enskede Gård
Ruddammen 28, Hyreshus, Norra Djurgården
Autopiloten 2, Hyreshus, Skarpnäck
Roten 1, Hyreshus, Södermalm
Fatburssjön 6, Förvärv hyreshus, Södermalm
Oxkärran 1, Hyreshus, City

Bostadsrätter

Nektarinen 5, Nybyggnad bostadsrätter, Södermalm

Ombyggnadsprojekt

Bonden Större 38, Ombyggnad, Södermalm
Adlern Mindre 18, Ombyggnad, Vasastaden
Klarbäret 5, Ombyggnad, Norra Djurgården
Timmermannen 33, Ombyggnad, Södermalm
Slipen 36, Ombyggnad, Södermalm
Luxlampan 3, Ombyggnad, Lilla Essingen
Plogen 4, Ombyggnad, Södermalm

Externa entreprenader

Isbjörnen, Entreprenad Svenska Bostäder, Bromma
Blomkålen 1, Entreprenad, Solna
Klarbäret 3, Entreprenad åt Olov Lindgren, Norra Djurgården
Nederland Mindre, Ombyggnadsentreprenad, Södermalm
Stjärnsången, Ombyggnad, Fredhäll
Morkullan 15, ombyggnadsentreprenad, Östermalm
Trosskusken 2, ombyggnadsentreprenad, Fredhäll
Roslagsbanan 13, ombyggnadsentreprenad, Östermalm
Bocken 39, ombyggnadsentreprenad, City
Humlegårdsmästaren, ombyggnadsentreprenad, Östermalm
Lövdalen 1, Förvärv, Solna
Propellern, ombyggnadsentreprenad, Östermalm
Kalkonen, Påfågeln, ombyggnadsentreprenad, Kungsholmen
Hästräfsan, Nybyggnad Villa, Sollentuna
Rudan Större 12, Ombyggnad daghem, Södermalm
Pontonen 5, Ombyggnad, Kungsholmen
Nektarinen 6, Entreprenad, Södermalm
Rävsaxen m.fl, ombyggnadsentreprenad, Hjorthagen
Gråberget 25, ombyggnadsentreprenad, Södermalm
Hästhagen, ombyggnadsentreprenad, Gustavsberg
Färjan 10, ombyggnadsentreprenad, Kungsholmen

Hyresrätter

Trädskolan 3, Hyreshus, Enskede Gård
Ruddammen 28, Hyreshus, Norra Djurgården
Autopiloten 2, Hyreshus, Skarpnäck
Roten 1, Hyreshus, Södermalm
Fatburssjön 6, Förvärv hyreshus, Södermalm
Oxkärran 1, Hyreshus, City

Bostadsrätter

Nektarinen 5, Nybyggnad bostadsrätter, Södermalm

Ombyggnadsprojekt

Bonden Större 38, Ombyggnad, Södermalm
Adlern Mindre 18, Ombyggnad, Vasastaden
Klarbäret 5, Ombyggnad, Norra Djurgården
Timmermannen 33, Ombyggnad, Södermalm
Slipen 36, Ombyggnad, Södermalm
Luxlampan 3, Ombyggnad, Lilla Essingen
Plogen 4, Ombyggnad, Södermalm

Externa entreprenader

Isbjörnen, Entreprenad Svenska Bostäder, Bromma
Blomkålen 1, Entreprenad, Solna
Klarbäret 3, Entreprenad åt Olov Lindgren, Norra Djurgården
Nederland Mindre, Ombyggnadsentreprenad, Södermalm
Stjärnsången, Ombyggnad, Fredhäll
Morkullan 15, ombyggnadsentreprenad, Östermalm
Trosskusken 2, ombyggnadsentreprenad, Fredhäll
Roslagsbanan 13, ombyggnadsentreprenad, Östermalm
Bocken 39, ombyggnadsentreprenad, City
Humlegårdsmästaren, ombyggnadsentreprenad, Östermalm
Lövdalen 1, Förvärv, Solna
Propellern, ombyggnadsentreprenad, Östermalm
Kalkonen, Påfågeln, ombyggnadsentreprenad, Kungsholmen
Hästräfsan, Nybyggnad Villa, Sollentuna
Rudan Större 12, Ombyggnad daghem, Södermalm
Pontonen 5, Ombyggnad, Kungsholmen
Nektarinen 6, Entreprenad, Södermalm
Rävsaxen m.fl, ombyggnadsentreprenad, Hjorthagen
Gråberget 25, ombyggnadsentreprenad, Södermalm
Hästhagen, ombyggnadsentreprenad, Gustavsberg
Färjan 10, ombyggnadsentreprenad, Kungsholmen

Hyresrätter

Forskningen på KTH. 302 studentbostäder samt Live In Lab, Östermalm
Projekten Backåkra och Koppången 81+130 hyresrätter, Norra Djurgårdsstaden, "Miljöbyggnad guld".
Analysen, 125 hyresrätter ,Hagastaden
Hjulmakaren 1, 64 hyresrätter, Rissne
Taklampan 1, 64 hyresrätter, Hammarbyhöjden
Stora torget, 135 hyresrätter, Barkarby

Bostadsrätter

Gladan, 187 bostadsrätter i Stadshagen, Sveriges största passivhus (mycket låg energiförbrukning).
Klockarbacken. 139 bostadsrätter, Huddinge
Älvängen, 77 bostadsrätter, Norra Djurgårdsstaden
Friflygaren, 125 bostadsrätter, Barkarby
Stadshuslunden, 198 bostadsrätter, Rissne
Haga Nova och Nova Park 276 + 127 bostadsrätter, Hagastaden

Externa entreprenader

Tempus, 114 hyresrätter åt Stiftelsen Nykterhetsvännernas studenthem i stockholm, Åkeshov
Vällingby Parkstad, kontorskonvertering till 460 hyresrätter åt Svea Fastigheter AB, Vällingby
Talgoxen, 80 hyresrätter åt Lansen Förvaltnings AB, Huvudsta
Roslagsskutan 66 hyresrätter åt Lansens Förvaltningsaktiebolag, Lidingö
Tombolan, 35 hyresrätter åt Systrarna Elfvings Stiftelse, Alvik
Muddus 100 hyresrätter åt SKB, Norra Djurgårdsstaden
Lobelian 68 bostadsrätter åt Bergsundet Vindpropellern II AB, Älta
Stora Katrineberg, 83 hyresrätter åt SEB Tryggliv AB, Liljeholmen
Limkakan 4, 104 hyresrätter åt AB Familjebostäder, Gubbängen

- Köp inte för mer än du har råd att betala.
- Leta efter hus i bra lägen.
- "Ha gott om pengar"
- Var inte rädd för att satsa om det är något du tror på.

Einar Mattssons bästa fastighetsråd

Fråga oss