Radonmätning

För att upptäcka om det finns radonhalter som överstiger godkända värden mäter vi regelbundet radonnivån i hus och lägenheter.

Folkhälsomyndighetens riktvärde för bostäder är 200 Bq/m3 (Bequerel per kubikmeter) luft.
 
Om en radonhalt över 200 Bq/m3 upptäcks gör vi en radonutredning för att få reda på om radonet kommer ifrån marken och/eller byggnadsmaterialet.
 
Sedan åtgärdar vi problemet genom till exempel förändring av ventilationen, tätning eller radonfläkt. Efter åtgärd mäter vi radonhalten igen.

Så här går en mätning till

  • Vi placerar mätdosor i din lägenhet.
  • Mätning pågår under två månader, oftast under vinterhalvåret.
  • Det är viktigt att dosorna inte flyttas på.
  • För att mätningen ska bli rätt behöver du låta luftventilerna i lägenheten vara öppna hela tiden så att de släpper in frisk luft i lägenheten.

Om radon

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i marken och som ibland tar sig upp till markytan och in i byggnader. Radon i inomhusluft kan också komma från vissa byggnadsmaterial. Det finns alltså alltid en viss mängd radon i luften, både ute och inne. 
 
Vi följer Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer och mäter radonhalten i alla lägenheter på markplan och i cirka 20 procent av övriga lägenheter.
Fråga oss