Nyheter / 2024 / Einar Mattsson får bygglov för upprustning i Hovings Malmgård
2024-02-08

Einar Mattsson får bygglov för upprustning i Hovings Malmgård

Parallellt med detaljplanearbetet har Einar Mattsson planerat för en varsam renovering av malmgården. Hovings Malmgård har grundförstärkts och har nu vilat i två år för att stabilisera sig. Nu är det äntligen dags att i och med bygglovet, som planerat, renovera tak, fönster, fasader ytterportar, plåtarbeten, och sockel. Allt i samarbete med en välrenommerad byggnadsantikvarie – Claes Reichmann.

Fasaden hovings malmgård.jpgDen ännu orenoverade fasaden i Hovings Malmgård.

Vi ställde några frågor till Einar Mattssons projektuvecklare Claes Granström och antikvarie Claes Reichmann.

Hur kommer Hovings Malmgård se ut när det är klart?

– Under de två åren då huset stabiliserat sig på sin nya grund har vi planerat en varsam renovering tillsammans med Reichmann antikvarier. Husets utseende har varierat sedan det byggdes på 1770-talet. På inrådan från antikvarien har vi valt att arbeta efter utseendet från 1890-talet. Det betyder att det blir putsade fasader, skiffertak och tidsenliga fönster. När det är klart kommer man se ett äldre, välmående hus med ett enhetligt uttryck, säger projektuvecklare Claes Granström.

När kommer insidan att renoveras?

– Olika verksamheter har olika behov. Vår förhoppning är att det ska bli en fin plats för de äldre i vård- och omsorgsboendet att njuta av. Men innan vi vet vilken verksamhet som ska hyra in sig är det svårt att planera den invändiga renoveringen, avslutar Claes Granström.

Claes Reichmann du har ju bistått Einar Mattsson i grundförstärkningen. Nu går vi in i nästa fas. Kan du ge några exempel på vilket sätt du och kollegorna på Reichmann Antikvarier hjälper Einar Mattsson vid renoveringen av gården?  

– Min uppgift är att bidra med kunskap om de kulturhistoriska värdena. En av de stora frågorna här har varit att ge Einar Mattsson råd i valet av tidsepok. Jag ger också råd om vilka metoder och material man kan använda sig av exempelvis kvalitet på skiffer, hur fönstren bör vara utformade eller den kalkfärg som lämpligen används på fasaden, säger byggnadsantikvaire och sakkunnig kulturvärden KUL, Claes Reichmann. 

Från fasad till ventiler – klart sent 2024

Den yttre renoveringen innehåller många delmoment som alla syftar till ett äldre, vackert och välmående hus som står emot väder och vind. Några arbeten som ska utföras är:

  • Taket läggs om med befintlig skiffer eller kompletterad ny skiffer med rätt kulör och kvalitet.
  • Fönstren byts ut då de fönster som sattes in på 1970-talet är av dålig kvalitet. Ett stort antal fönster i fasaden ska återställas till tidigare utseende med korslagd och alla ska få kulturglas i ytterbågen.
  • All plåt på taken förnyas och alla plåtarbeten, nya som befintliga målas. Skorstenskrön och profiler på takkupor återställs till tidigare utseende.
  • Befintlig kalkstensputs tas ner till tegelstomme, sprickor lagas och hela fasaden putsats om med bruk baserat på hydraulisk kalk och målas med traditionell kalkfärg. I och med detta dokumenteras listverk och profiler.
  • Ventilgaller i fasad målas i kulör lika omgivande puts och socklarna renoveras med nya fogar och kallasfalt
  • Ytterportarna och befintliga överljus och karmar renoveras.  

Alla renoveringsarbeten beräknas vara klara till hösten 2024 under förutsättning att rätt material och rätt kompetens finns att tillgå.

 

Läs mer Hovings malmgård i kvarteret Sommaren 10

Fråga oss