Lokalhyresgäster / Aktuellt för lokalhyresgäster
2022-12-09
Driftstörning hos Zitius påverkar bredbandet i många fastigheter. Felsökning pågår. Felanmälan görs till din tjänsteleverantör som tar ärendet vidare till Zitius som ansvarar för driften av nätverket. Läs mer här.
Fråga oss